SAP ABAP Programcılığı Eğitimi

SAP projelerinin tümünde proje içeriğinden bağımsız olarak,hayata geçirilecek olan modül ne olursa olsun ancak SAP Abap Programlama ile karşılanabilen müşteri istekleri , özelleştirilmiş form ve rapor talepleri ve dış sistemlerle entegrasyon sağlanması gereken servis isterleri ortaya çıkmaktadır. Bu geniş ihtiyaç yelpazesini karşılayacak programcıları yetiştirmek amacı ile ABAP eğitimleri düzenlemekteyiz.
Bu eğitimin amacı SAP kullanan organizasyonların gerek SAP yazılım geliştirme taleplerini gerekse basis kurulum ve operasyon desteği sırasında ortaya çıkan kod ihtiyaçlarını sağlamaya yönlenecek eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Tüm eğitimlerimizde olduğu gibi ABAP programcılık eğitiminde de Videokonferans ile online birebir kurs seçeneklerimiz mevcuttur . Detaylı plan ve takvim için arayınız .

SAP ABAP Programcılığı Eğitimi
SAP ABAP Programcısı Yetiştirme Eğitim Programı

Esnek Planlanabilir Kurs Takvimi

Maksimum 4 kişilik eğitim odalarında profesyonel ortamda Eğitim

* Her Cumartesi veya Hafta İçi günlerde Saat 09:30-16:30,
*Adım adım uygulamalı,
* Toplam 40 Saat,
* Mecidiyeköy Eğitim Merkezimizde,
* SAP Abap Programcılığının Esaslarını
öğrenip SAP Projelerine katılacak Düzey
kazanabileceğiniz ABAP Programcılık Eğitimi.

Kayıt Kayıt

SAP ABAP Programcılığı Kurs İçeriği

SAP ABAP 7.5 Programcılık Kursu İçeriği


1. ABAP Programlamaya Genel Bakış
➩ Paket tanımları ve program tipleri
➩ ABAP veri tipleri ve veri nesneleri
➩ SQL komutlarının ABAP da kullanımı


2. Program Çağırma ve Bellek Yönetimi
➩ Senkron Program Çağrıları
➩ ABAP Program Çalışma Yük ve Bellek Yönetimi
➩ Paylaşımlı nesnelerin kullanımı


3. ABAP Sözlük

4. Basit Veriler İçin Fonksiyonlar,Formüller,Prosedurler
➩ Prosedür,Fonksiyon ve formüller arası Farklar
➩ Aritmetik formüllerde nümerik data tiplerinin kullanımı
➩ Karakter,String ve Byte Tiplerinin Kullanımı ve İşlenmesi
➩ Karakter,String ve Byte Tiplerinin fonksiyon ve formüllerde kullanımı
➩ ABAP Fonksiyonlar
➩ Lokal ve Global Sınıf Yapısı

5. Veri Tipleri ve Veri Nesneleri
➩ ABAP Dinamik Programlama Teknikleri
➩ Dinamik ÇAğrılar ve Prosedürler
➩ Jenerik Veri Tipleri
➩ Program Çalışma Yükünde İşlenen Veri Tipleri,Veri Nesneleri ve Diğer Nesneler
➩ Veri Tipleri,Veri Nesneleri ve Diğer Nesnelerin İşlenmesi

6. Klasik Kullanıcı Arayüzleri
➩ ALV Raporlama
➩ ALV Interaktif Raporlama

7. Güncelleme stratejisi ve Güncelleme için kullanılan SQL Cümleleri
➩ Açık SQL Veri Erişimi İlkeleri
➩ WHERE Kriteri İle Karmaşık Sorgular ve Toplu Data Girişleri
➩ Veri Tabanındaki Veri Setlerinin Gruplanması ve Toplu İşlenmesi
➩ Çoklu Tablolardan Veri Seçimi
➩ Çoklu Tablolardan Diğer Veri Okuma Teknikleri
➩ Büyük Data (LOB) Yığınlarının İşlenmesi
➩ Yeni Open SQL

8. Geliştirmeler ve Güncellemeler
➩ Smartform Rapor Geliştirme
➩ Sapscript Çıktı Geliştirme

9. ABAP Nesneleri
➩ Nesne Yönelimli Programlama
➩ Diyalog , Ekran Programlama
➩ User Exit ler .

10. SAP NetWeaver Bakış

11. SAP Tabloları
➩ Standard, Sorted, ve Hashed Tablolar
➩ SAP tablolarının Kullanımı Teknikleri
➩ Data Referans ve Sembolleri
➩ Tablo İfadeleri ve İçsel İfadeler

ABAP Araçları
SAP ABAP 7.5 Programming Course Content


1. ABAP Programming Basics
➩ Describing Packages and Program Types
➩ Describing ABAP Data Types and Data Objects
➩ Selecting Data from a Single Database Table with Open SQL

2. Program Calls and Memory Management
➩ Calling Programs Synchronously
➩ Describing the ABAP Runtime and Memory Management
➩ Using Shared Objects

3. ABAP Dictionary

4. Statements, Functions, and Expressions for Simple Data
➩ Explaining the Differences Between Statements, Functions, and Expressions
➩ Using Numeric Data Types in Arithmetic Expressions
➩ Processing Character Strings and Byte Strings Using Classical Options
➩ Processing Character Strings and Byte Strings Using Functions and Expressions

5. Data Types and Data Objects
➩ Explaining the Dynamic Programming Techniques of ABAP
➩ Using Dynamic Statements and Dynamic Calls
➩ Using Generic Data Types
➩ Describing Data Types, Data Objects, and Objects at Runtime ➩ Creating Data Types, Data Objects, and Objects at Runtime
6. Classical User Interfaces
➩ ALV Reporting
➩ ALV Interactive Reporting

7. SQL Statements including Update Strategies
➩ Describing the Technical Background of Database Accesses with Open SQL
➩ Implementing Complex WHERE Conditions and Special INTO Clauses
➩ Processing and Aggregating Datasets on the Database
➩ Selecting Data from Multiple Database Tables
➩ Explaining Additional Techniques for Reading from Multiple Database Tables
➩ Accessing Large Objects (LOBs) on the Database
➩ Using New Open SQL

8. Enhancements and Modifications
➩ Smartform Report Development
➩ Sapscript Output Development

9. ABAP Objects
➩ Object Oriented Programming
➩ Dialog Programming, Screen Programming
➩ User Exits

10. SAP NetWeaver Overview

11. Internal Tables
➩ Using Standard, Sorted, and Hashed Tables
➩ Using Special Techniques with Internal Tables
➩ Using Data References and Field Symbols
➩ Using Inline Declarations and Table Expressions

ABAP Tools

SAP ABAP Kursu Detayları

FiCosoft ABAP Kursu Sonunda hangi noktada olacaksınız ?


SAP Abap Kursu  , iş hayatına yazılımcı olarak girmek ve bu alanda devam etmek isteyenler için oldukça isabetli bir başlangıç noktasıdır .

Yazılım dilleri arasında en bilinirlerinden  olmayan ABAP  , SAP Kurumsal programının geliştirildiği program dili olmasından dolayı  ve şirketlerin SAP üzerindeki yeni ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni ihtiyaçları nedeni ile en fazla talep ve pazar payına sahip bir yazılım dilidir . SAP  , büyük ölçekli şirketlerin çoğunun kullandığı  yazılım sistemidir . 2019 yılı güncel istatistiklere göre   dünya çapında % 26 pazar payı ile  en çok kullanılan programdır. Aşağıda görüldüğü üzere kullanırlık olarak en yakın rakibi olan Oracle ın iki katıdır. Bunun yanında herkesin bildiği Microsoft vesair firmaların listede bile olmadığına dikkat ediniz.

Kaynak :Forbes Dergisi 2018
ABAP gibi Geniş ölçüde kullanılan bir yazılım için şu anda Dünya ve Türkiye çapında geliştirici  sayısı yeterli düzeyde değildir . Bunun yanında ABAP öğrenimi en kolay yazılım dillerinden biridir . Kurulum kolaylığı  , teknik destek  ve yazılımın adından da anlaşılan şekli ile iş ihtiyaçlarına odaklanmış bir programlama yapısı  (ABAP Advanced Business Application Programming yani İş İhtiyaçlarına yönelik programlama kelimelerinin kısalmasıdır.) ile hızlı  ,teknik detaylara boğulmadan anlaşılır bir eğitimle kısa sürede  ABAP yazılımı geliştirecek seviyeye gelebilirsiniz . FiCoSoft bu bilinçle düzenlediği ABAP kurslarında amaca yönelik pazara en hızlı giriş yapıp kariyerinizde ilerleyebileceğiniz metotlarla bu eğitimi sunmaktadır. Elbette kursu bitirir bitirmez mükemmel bir programcı olmanız beklenemez. Ancak erişim desteği , örnekler , sürekli devam edecek olan bir koçluk desteği ile bu alana girişinizi sağlamanın yanı sıra kurs sonrası da istedikleri  detaylarda yönlendirme yapmak üzere kursiyerlerimizi takip etmekteyiz . FiCoSoft SAP ABAP  kursu sonunda adaylarımız  aşağıda özetlenen tüm  ABAP İş İhtiyaçları konularunda çözüm üretecek seviyeye gelecektir.
  • Temel Programlama Mantığı ve ABAP Geliştirme Ortamları ,
  • Relational Database Sorgulama Open SQL,
  • SAP ERP de ALV Raporlama,
  • SAP ERP de Object Oriented Programlama,
  • Bapi , Badi  , RFC , User Exit , Web Service Entegrasyon,
  • Analiz , kodlama , test , debug SDLC süreçleri .
 

Sap ERP de İş Var mı ? Türkiye ERP Yazılımları Pazar Payı Araştırması

FiCosoft SAP Projeleri ve özellikle SAP kursları ve eğitimleri için şirketimize başvuranların ilk sorduğu sorulardan birisi SAP ‘yi anahtar kullanıcı ,uzman ya da danışman olarak bilmenin kendilerine Türkiye bilişim ve teknoloji pazarında bir iş fırsatı sunup sunmayacağı ve sunduğu iş fırsatlarının yeterli olup olmadığı konusundaki detaylardır.

Bu yazıda uluslararası saygın bir analiz firması olan International Data Corporation’ın (IDC) yayınlamış olduğu bir makaleden de yararlanarak rakamlarla bu konu ile ilgili sorulara bir cevap arayacağız .

Türkiye ERP Pazarı (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016) 

Turkey  Enterprise Application Software Market

Yıl (Year)Pazar Büyüklüğü (Market)
Milyon $ (Million $)
Yıllık Büyüme %
(Growth) %
2016 301,67 $
2017315,85 $% 4,7
2018328,48 $% 4,0
2019338,34 $% 3,0
2020355,26 $% 5,0
2021373,02 $% 5,0
2022391,67 $% 5,0

IDC araştırmasında öne çıkan 2022 ye kadar ERP pazarının bileşik olarak % 5,1 oranında büyüyeceğiydi. Ancak 2018 yılındaki dolar krizi ve sonrasında özellikle üretim modüllerinde şirketlerin yatırımlarındaki hızlı düşüş nedeni ile 2018 ve 2019 yıllarında büyüme oranları azalırken , özellikle kamu sektöründeki ve belediyelerdeki ERP projelerinin de etkisi ile (3.Havalimanı , 3.köprü , Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli SAP projelerinin etkilerini göz önüne alırsak ) özel sektördeki ekonomik daralmaya rağmen % 5 civarında 2022 ye kadar devam edecek bir ERP pazarı büyümesini öngörebiliriz . Bu arada Manisa’da Volkswagen in kurulacağını açıkladığı ancak son anda iptal ettiği otomobil fabrikası projesinin tekrar ülkemize gelmesini de ummayı ihmal etmeyelim .

Bu sonuçlara göre ;

Türkiye ERP Pazarı büyüklüğü 2020 yılı itibarıyla 355 Milyon $ civarında gerçekleşecektir.

Türkiye ERP Pazarında On Premise / Cloud Ayrımı

ERP pazarını öncelikle cloud bulut çözümleri açısından analiz edecek olursak 2017 yılından başlayarak bulut pazarı her yıl % 8,5 luk bir büyüme ile on premise pazarından yani şirket içinde konumlandırılan çözümlere göre iki kat hızla büyüdüğü görülmekle birlikte pazarın pazarın % 95 oranında on premise çözümlerce domine edilmesi nedeni ile bu büyüme 2022 ye kadar genel pazarda bulut lehine % 1 lik bir fark oluşturmaktadır .

Aşağıdaki tablolarda 2017 sonuçlarına göre gelişim hızı oranları ve 2022 ye kadarki Türkiye ERP pazarının on premise / cloud büyüme fiili ve tahmin rakamları belirtilmiştir .

ERP Çözümü TercihiPay $
Share Million $
Pay %
Share %
Gelişim Hızı
Growth Speed
On Premise / Şirket İçi Konumlandırma299 $% 95% 4,5
Cloud / Bulut Çözümleri16 $% 5% 8,5

Türkiye ERP Tercihleri On Premise / Cloud

Yıl (Year) Pazar Büyüklüğü (Market)
Milyon $ (Million $)
On Premise
Şirket İçi (Million $)
Cloud
Bulut Çözümler (Million $)
On-Premise %Cloud %
2016301 $28715% 95% 5
2017316 $29916 % 95 % 5
2018328 $31118 % 95 % 5
2019338 $31919 % 94% 6
2020355 $33421 % 94% 6
2021373 $35023% 94% 6
2022391 $36725% 94% 6

Kurumsal kaynak yönetimi (ERM) yazılım pazarının 2017 yılında en büyük kalemi lisanslama ve bakım (L&M) gelirleri olarak 172.16 milyon $ ile pazarın % 54.5 luk kısmını oluşturdu. İkinci sırada Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımları 66,08 Milyon dolar ile % 20 pay almaktadır .

Türkiye ERP Pazar Payları

ERP ŞirketiPazar Payı
SAP% 44,5
LOGO% 22,7
Microsoft% 8,20
Diğer% 24,6

Bu bilgiler ışığında % 44,5 ile Türkiye’de en büyük pazar payına sahip ERP kurumsal kaynak planlama yazılımı SAP dir .

Bu payın parasal karşılığı 156 Milyon $ olup yaklaşık yarısı lisans ve bakım gelirlerinden oluşur.

2020 Yılı Türkiye SAP ERP Pazarı Dağılımı Tahmini

Sap Lisans ve Bakım Gelirleri (L&M)84,3
Sap İmalat Sektörü Danışmanlık Gelirleri21,6
Sap Parekende Sektörü Danışmanlık Gelirleri50,3
SAP Toplam Pazarı156,2

Danışmanlık Gelirleri kapsamında iş gücü hesaplaması yapıldığında SAP danışmanı ihtiyacının yılda ortalama 1000 danışman civarında olduğunu göreceğiz . Bu rakama şirket bünyelerindeki inhouse geliştiriciler veya yurtdışına hizmet veren danışmanların dahil olmadığını da gözönüne alırsak SAP danışman iş gücü piyasasında devam eden iş gücü açığını net olarak görebiliriz .

Türkiye SAP Piyasasından Rakamlarla Örnekler

4 çalışanı olan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ADCO şirketi SAP kullanıyor . Bir lojistikçi , bir finansçı , bir satışçı ve Genel müdürden oluşan ADCO şirketi 4 kullanıcısı ile Dünyanın en küçük SAP ERP uygulaması kullanan şirketi ünvanını elde etti .

Büyüklük bakımından İlk 1000 Türk şirketinin 871’i SAP kullanıyor .

Kaynak :https://www.idc.com/