FiCoSoft Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Ficosoft’un farklı endüstriyel alanlarda uzmanlaşmış deneyimli proje yönetimi ekibine projelerinizi emanet edebilirsiniz. Eldeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, hedeflenen sürede, maliyet ve kalitede projeleriniz tamamlanacaktır.

Proje danışmanlık modelimizde farklı ölçekte projeler (master, taktik, küçük) ve bakım çalışmaları bir bütün olarak ele alınır. Etkin bir proje yönetim tekniği ile müşterilerimize, talep ettiği hizmetin beklenen kalite ve sonuçlarını sağlamaya çalışarak rekabet avantajı oluşturmayı hedefleriz.
Proje ekibimiz;
Proje yönetimi araçları (Project System, HP PPM, Microsoft Project) etkin bir şekilde kullanır.
The Accelerated SAP (ASAP®) ve PMI metodolojisi ile projeler yönetilir.
“As is” ve “to be” çalışmaları yapılarak, kavramsal tasarım dökümanları oluşturulur.
Proje başında ölçümlenebilir performans metrikleri belirleyip, bunların proje boyunca garanti altına alınması sağlanır.
Geliştirme ve son hazırlıklar evreleri müşteriler ile koordine bir şekilde yönetilir.
Proje canlıya alınır ve sonrasında destek hizmeti verilir.
Müşteri kabulü alındıktan sonra sign-off süreci başlatılır.

Proje kapsam yönetimi
Proje maliyet ve zaman yönetimi
Proje kaynak yönetimi
Proje değişiklik yönetimi
Proje risk yönetimi
Proje kalite yönetimi

FiCoSoft Proje Yönetimi Danışmanlığı

Waterfall proje yönetimi yanında agile metodolojilerin yazılım geliştirme süreçlerinde pratiklerini uygulayarak yazılım geliştirme kaynaklarının etkin kullanımı proje zamanlarında dramatik iyileşmeler sağlanılabilir.
FiCoSoft agile metotları endüstri mühendisliği disiplini ile birleştirerek yazılım üretim bantları oluşturarak yoğun geliştirme ihtiyaçlarında hem SAP hem de non SAP yazılımlar için Scrum ve Kanban metotlarını yazılım takımlarında kullanır ve bu takımların oluşturulup yeterli olgunluğa eriştirilmesinde müşterilerine danışmanlık sağlar.