CBAP® (Certified Business Analysis Professional) Uluslararası İş Analizi Eğitimi

Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsünün en önemli basamağı olan İş analistliği eğitiminde güncel iş analiz metodolojileri ile katılımcılara kurumsal firmaların ihtiyaçlarına uygun donanım kazandırılarak Certified Business Analysis Professional (CBAP®) sertifikasyon sınavına hazırlar.

Eğitim Programı-Toplam 40 Saat

İş Analizine Giriş
➛ İş Analistinin Rolü
➛ İş Analizinin Temel Kavramları
➛ İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
➛ Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
➛ Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
➛ Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
➛ Paydaşlar
➛ Gereksinimler
➛ BABOK® Amacı
➛ BABOK® İçerik ve Yapısının İncelenmesi
➛ BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş
İş Analizi Planlama ve İzleme
➛İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
➛ Paydaş Katılımının Planlanması
➛ İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
➛ İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
➛ İş Analizi Performans Gelişimlerinin Tespit Edilmesi
Ortaya Çıkarma ve İş Birliği
➛ Ortaya Çıkarma Çalışmaları için Hazırlık
➛Ortaya Çıkarma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
➛ Ortaya Çıkarma Çalışma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
➛ İş Analizi Bilgilerinin İletişimi
➛ Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi
Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetim
➛ Gereksinimlerin İzlenmesi
➛ Gereksinimlerin Bakımı
➛ Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
➛ Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
➛ Gereksinimlerin Onaylanması
Strateji Analizi
➛ Mevcut Durumun Analiz Edilmesi
➛ Hedef Durumun Tanımlanması
➛ Risklerin Değerlendirilmesi
➛ Değişim Stratejisinin Tanımlanması
Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı
➛ Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
➛ Gereksinimlerin Doğrulanması
➛ Gereksinimlerin Onaylanması
➛ Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
➛ Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
➛ Potansiyel Değerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerilmesi
Çözümün Değerlendirilmesi
➛ Çözüm Performansının Ölçümlenmesi
➛ Performans Ölçümlerinin Analiz Edilmesi
➛ Çözüm Sınırlarının Değerlendirilmesi
➛ Kurum Sınırlarının Değerlendirilmesi
➛ Çözüm Değerinin Arttırılması için Aksiyonların Önerilmesi
İş Analizi Teknikleri
➫ Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri
➛ Veri Sözlüğü
➛ Veri Modelleme
➛ Veri Akış Diyagramları
➫ Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri
➛ Süreç Modelleme
➛ Kullanıcı Hikayeleri
➛ Kabul ve Değerlendirme Kriterleri
➛ Bağlantı Analizi
➫ Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri
➛ Kullanım Durumları (Use Case) Diyagramları,
➛ Aktivite Diyagramları
➛ Sıralama Diyagramları
➛ Durum Geçiş Diyagramları
➛ Sınıf Diyagramları
➛ Diğer UML Diyagramları
➫ Vaka Çalışması
➫ Diğer İş Analizi Teknikleri
➛ Karar Analizi
➛ Kavram Modelleme
➛ Kapsam Modelleme
➛ Business Model Canvas
➛ Kök Neden Analizi
➛ İş Kuralları Analizi
➛ SWOT Analizi
➫ CBAP® Sertifikasyon Programı Örnek Sınav Soruları


Eğitim tarihleri
katılım taleplerine göre
esnek belirlenmektedir.

: 212 217 95 00

Ön Başvuru Bize Ulaşın