SAP FI CO Genel Muhasebe , Maliyet Muhasebesi , Karlılık Analizi Modül Eğitimleri

Kariyer planında SAP danışmanlığında ilerlemek isteyenlere yol gösterici olarak hızlıca sektörde yerinizi alabileceğiniz iş fırsatlarına açık SAP Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,Karlılık Analizi Modülleri (SAP FICO) eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimler SAP programı kullanımını öğrenmek ve uzmanlaşmak isteyen muhasebeciler , finans yöneticileri, bütçe ve raporlama uzmanları , mali müşavirler , denetmenler yanı sıra , SAP Danışmanı olmak ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkesin yararlanabileceği farklı paketlerde aktarılmaktadır.

SAP yi gerçek iş hayatında kullanabileceğiniz kapsamlı bir eğitim programı ile öğrenebilirsiniz. Tüm eğitimlerimizde olduğu gibi SAP FI muhasebe eğitiminde de videokonferans ile dünyanın her yeri ile online birebir kurs seçeneklerimiz mevcuttur . Detaylı plan ve takvim için arayınız .
SAP Fi Danışmanlık Eğitimi
SAP FI Muhasebe Modülü Danışmanı Yetiştirme Eğitim Programı
Esnek Planlanabilir Kurs Takvimleri
* Her Cumartesi ve Pazar Saat 14:00 - 18:15 Saatleri
* Toplam 5 Hafta 40 Saat
* Mecidiyeköy Eğitim Merkezimizde
* Tamamen İş Dünyası Pratiğine Yönelik
* SAP FI Muhasebe Danışmanlık Eğitim Programı
* Ayrıca Hafta İçi Gündüz ve Hafta İçi Akşam Eğitim Paketlerimiz Mevcuttur.
* Hafta İçi Eğitim Saatleri 19:00-21:00 Arasıdır.
Kayıt Ödeme
FiCosoft SAP FI Genel Muhasebe Modülü Eğitimi İçeriği

Mali Muhasebe:
➩ Ana veriler: hesap planı, müşteri,satıcı,banka, duran varlık
➩ Organizasyonel birimler: şirket kodu, mali yıl, para birimleri,deferler, muhasebe hesap planı
➩ Kayıt işlemleri, açık kalem denkleştirmeler, kasa modülü, çek-senet modülü
➩ Açık kalem denkleştirmelerini içeren otomatik ödeme programı
➩ ODK(özel defteri kebir hesapları) işlemleri ve otomatik kayıt işlemleri
➩ Raporlama; mizan, bilanço, belge, yevmiye defteri , yardımcı defterler , raporlar
Duran Varlık:
➩ Organizasyonel yapılar, ana veri ve iş süreçleri:
➩ Değerleme planı, değerleme alanı, duran varlık sınıfları, ana veri, duran varlık işlemleri, değerleme, periyodik işleme,
➩ Hesap belirleme, amortisman anahtarı
➩ Kayıt işlemleri, hurdaya çıkarma, satış, transfer
➩ Ay ve yıl sonu kapanış süreçleri
➩ Raporlar: belge görüntüleme,duran varlık tarihçesi, kayıt edilen amortiman tutarları,amortisman tükeniş


SAP CO Danışmanlık Eğitimi
SAP CO Maliyet Muhasebesi,Karlılık Analizi Modülü Danışmanı Yetiştirme Eğitim Programı* Cumartesi ve Pazar Saat 09:30 - 13:45 Arası
* Toplam 5 Hafta 40 Saat
* Mecidiyeköy Eğitim Merkezimizde
* SAP CO Maliyet Muhasebesi Danışmanlık Eğitim Programı
Kayıt Ödeme
FiCosoft SAP CO PA Maliyet Muhasebesi - Karlılık Analizi Eğitimi İçeriği

1-Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi
2-Masraf Yeri Muhasebesi
3-İç Siparişler
4-Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi
5-Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi
6-Ürün Maliyet Muhasebesi
1.     Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi: Hangi masraf ve gelirlerin oluştuğunu detaylı olarak gösteren bir alt bileşendir. İşletmede oluşan masraf ve gelirlerin takibini ve analizini sağlayarak maliyet kalemleri, üretim ve üretim faktörleri ile ilgili kararların etkin biçimde alınmasını sağlar. Gerekli verilerin Genel Muhasebe Modülünden otomatik olarak akması ile maliyetlerdeki değişimler sürekli güncellenmektedir.
·       Kontrol kodu bakımı (PC,IO,CCA,PCA)
·       Versiyon bakımı (PC,IO,CCA,PCA)
·       Hesap tayin mantığı (doğrulama ve ikame)
·       CO versiyonu için defter tanımla
·       Masraf çeşitleri muhasebesi ve otomatik yaratılması
2.     Masraf Yeri Muhasebesi: İşletmelerin masraf yerlerine ayrılması ve masrafların nerede oluştuğunu belirleyerek oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanılır. Bu da işletmedeki her bir fonksiyonel alanın maliyet verimliliğinin takibini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar. İşletme faaliyetlerinde oluşan genel giderlerin takibini, planlanmasını, detaylı analizini ve kontrolunu içerir. Doğru ürün maliyetlendirme ve karlılık analizinde gerekli veriler için önemlidir.
·       Masraf yeri tanımlama
·       Masraf yerleri türlerini tanımla
·       Masraf yeri raporları
3.     İç Siparişler: Dahili fonksiyon olarak üretim, bakım/onarım, yatırım, pazarlama, araştırma geliştirme gibi iç sipariş türlerinden doğan masrafların takibini, planlanmasını ve analizini içerir. Planlanan ile gerçekleşen masraflar dönemsel olarak karşılaştırılarak bu masrafların sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

·       İç sipariş türlerin tanımlanması

·       Ekran düzeni

·       Masraf yükleme masraf çeşitlerinin bakımı

·       Mahsuplaştırma şeması bakımı

·       Kaynak şeması bakımı
4.     Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi: Masraf Yeri Muhasebesi maliyetlerin nerede oluştuğu ile ilgili veri sağlarken, tamamlayıcı bilgi olarak Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi ile maliyetler daha stratejik açıdan değerlendirilerek oluşan maliyetlerin işletme hedeflerini desteklenmesi amaçlanmaktadır.
·       Kontrol kodu standart hiyerarşisi bakımı
·       Ana veriler
·       Şemalar
·       Fiili kayıtlar
5.     Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi: İşletme, karlılık analizinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlara ayrılarak bu birimlerin oluşturduğu maliyet ve elde ettiği gelirin analizi, dönemsel karşılaştırması ve geliştirilen maliyet/gelir simülasyonlarının karlılık üzerindeki etkilerinin takibi yapılır.
·       Kontrol kodu için ayarları bakımı
·       Fiili verilerin denetim parametreleri ayarları
·       Doğrudan hesap tayini için karlılık şeması bakımı
·       Karlılık alanının bakımı
·       Karakteristiklerin tanımlanması
·       Değer alanlarının tanımlanması
·       Doğrudan hesap tayini için karlılık şeması bakımı
6.     Ürün Maliyet Muhasebesi: Bir ürünün üretim sürecinde oluşan masraflarının hesaplanmasını sağlayan uygulamadır. Ürünün karlı olması için doğru fiyatın belirlenmesinde, üretim miktarına karar verilmesinde temel teşkil eder.
·       Referans ve benzetim maliyet hesaplaması
·       Miktar yapısı olmadan malzeme maliyet hesaplaması
·       Miktar yapısı ile malzeme maliyet hesaplaması
·       Maliyet hesaplama çalıştırılması
·       Diğer maliyet
·       Diğer değerleme yöntemleri
·       Eş ürün maliyet hesaplaması


SAP Muhasebe Uzmanlığı Eğitimleri
SAP Muhasebe Uzmanlığı Eğitimleri (Muhasebeciler , Anahtar Kullanıcılar, SAP Denetmeni ve Muhasebe Yöneticileri İçin)

Hafta Sonları ve Hafta İçi Esnek Planlanabilir Zaman Aralıklarında

* Toplam 40 Saat
* Hafta Sonu Saat 14:00 - 18:15 arası
* Hafta İçi Gündüz veya Saat 19:00 - 21:00 arası
* Esnek zamanlanmış.
* Mecidiyeköy Eğitim Merkezimizde
* Son Kullanıcılar Muhasebe Anahtar Kullanıcıları ,
SAP Öğrenmek İsteyen Denetmenler , Mali Müşavirler ve Muhasebe-Finans Yöneticileri İçin
Kayıt Ödeme
SAP Muhasebe Uzmanlık Eğitimi Kurs İçeriği
➩ SAP ye giriş
➩ Defter-i Kebir Muhasebesi
➩ Müşteriler Muhasebesi
➩ Satıcılar Muhasebesi
➩ Duran Varlık Muhasebesi
➩ Kasa Defteri Uygulamaları
➩ Çek/Senet Modül Uygulamaları